Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού αγροτεμαχίου υπ΄αριθμ. 7 στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

040

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: