Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος υπ΄αριθμ. 3 στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

039

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: