Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος υπ΄αριθμ. 5 στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: