Εγκριση κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και του Στρατηγικού Σχεδιασμού: Στοχοθεσία 2016.

Αριθμός Απόφασης:

377

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: