Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλιση των οχημάτων μηχ/των έργου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: