Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευση δένδρων», αριθμ. μελ. 65/2019.Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

234

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: