Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης βαφών κτιρίων δημοτικής κοινότητας Αμπελοκήπων», αριθμ.μελ.57/17. Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: