Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης βαφών κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

14/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: