Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος και BEMS» (αριθμ.μελ.96/15) Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: