Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Οριστική κατακύρωση μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού. Ματαίωση διαδικασίας

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: