Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών (2ο πρακτικό) για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων για το έτος 2015»

Αριθμός Απόφασης:

326

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: