Έγκριση προσφυγής στις διοικητικές αρχές, στα πλαίσια του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». Έγκριση γενομένης προσφυγής στις διοικητικές αρχές για το θέμα δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου από Κοινωφελείς Συλλόγους.

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: