Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 72/2014

Αριθμός Απόφασης:

327

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: