Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ, Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους 2013.

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: