Εγκριση ψηφίσματος σε αίτημα εργαζομένων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2/2015.

Αριθμός Απόφασης:

379

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: