Έγκριση συγκρότησης α)Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και β)Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: