Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων–Μενεμένης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 Youth και συγκεκριμένα στην πράξη με τίτλο: “Integration from education to employment of Youth Romani”(PAL Ambassadors)”–(Ένταξη από την εκπαίδευση στην απασχόληση των νέων Ρομά – Πρεσβευτές PAL).

Αριθμός Απόφασης:

251

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

10/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: