Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξη σχολικών μονάδων της δημοτικής ενότητας Μενεμένης του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: