Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητα κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: