Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για το έτος 2017, καθώς και του πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης...

Αριθμός Απόφασης:

088

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: