Έγκριση του 1ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθ. μελ. 90/2012 και προϋπολογισμό 4.173,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

331

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: