Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2019 ΝΠΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

305

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: