Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης¨

Αριθμός Απόφασης:

417

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: