ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Ο.Π.Δ. ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

247

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: