Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου 2019, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: