Έγκριση υλοποίησης Κοινωνικών-Εκπαιδευτικών - Αθλητικών-Πολιτιστικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων για το έτος 2019.

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: