Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

092

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: