Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

036

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: