Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2016 προς την Oικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: