Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

034

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: