Εισηγητική έκθεση Δ ΄ τριμήνου του έτους 2018 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: