Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

214

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: