Έκδοση Κανονιστικής απόφασης για θέματα κυκλοφορίας-στάθμευσης στη ΔΚ Μενεμένης: Επικαιροποίηση – συμπλήρωση (κωδικοποίηση) της υπ΄ αρ. 257/2009 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου πρώην δήμου Μενεμένης με τίτλο “Έκδοση Κανονιστικής απόφασης για θέματα κυκλοφορίας-στάθμευσης στον Δήμο Μενεμένης".

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: