«Επικύρωση ή μη του πρακτικού της 17/05/2016, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών»

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: