Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που αφορούν καταβολή για έκδοση παραβόλου έκδοσης άδειας λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων.’’

Αριθμός Απόφασης:

098

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: