Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 10€ από κλήση ΚΟΚ έτους 2013.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: