Επιβολή και καθορισμός προστίμου στην Σωτηράκη Μαγδαληνή του Νικολάου για τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: