Εξέταση ενστάσεων της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης σε εφαρμογή του ΓΠΣ ( ΦΕΚ 73/ τ.ΑΑΠ/22-04-2016) της Δ. Κ. Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

304

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: