Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ.126/30.11.2016 ένστασης του αναδόχου για το έργο: «Ανάπλαση-Αναβάθμιση Ζώνης Πρασίνου Άθλησης και Αναψυχής κατά μήκος της εωφόρου Δενδροποτάμου» αρ. μελ. 50/2012, προυπ. 3.500.000,00 €

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: