Εξουσιοδότηση προς τον δικηγόρο του Δήμου κ. Δήμου Διονύσιο για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (αγωγές απόδοσης μισθίων)

Αριθμός Απόφασης:

095

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: