Γνωμοδότηση επί της έναρξης διαδικασίας εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου υπ΄ αριθμ. 14 στην οδό Μικράς Ασίας, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, εμβαδού 6.732,22 τμ, το οποίο είναι σήμερα κενό μισθώσεως.

Αριθμός Απόφασης:

041

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: