Γνωμοδότηση για την διατήρηση ή όχι του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Χρ.Ράπτη & Καπ.΄Αγρα της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: