Γνωστοποίηση για την ανανέωση-τροποποίηση της µε αριθµ. πρωτ. ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ 107728/25-01-11 Απόφασης Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας «εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίων» της εταιρείας CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: