Κανονισμός λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: