Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Λαχαναγοράς ΔΚ Μενεμένης» (αριθμ. μελ. 66/2012, πρ/σμού 49.200,00€)

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: