Κατανομή επιχορήγησης β’ δόσης 2013 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: