Κατανομή Γ΄ Δόσης Λειτουργικών Δαπανών έτους 2020 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων της Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης».(Σχετ.αποφαση της ΔΕΠ με αρ.04/2020).

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: