Κατανομή Β΄ δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2017 για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: