Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ - πίνακας 5α ) «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

329

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: