Καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία Ελαστικά (άρθρο 199 § 6 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ).

Αριθμός Απόφασης:

341

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: